O naszym biurze rachunkowym... Czytaj więcej

Księgowość Czytaj więcej

Referencje Czytaj więcej

Usługi doradcze Czytaj więcej

Obsługa kadrowo - płacowa Czytaj więcej

Wyprowadzanie zaleglosci

 • Dekretacja i księgowanie dokumentów
 • Prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • Sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości
 • Nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości
 • Tworzenie i modyfikowanie planu kont
 • Prowadzenie ewidencji dodatkowych (środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia)
 • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT
 • Prowadzenie rozliczeń podatkowych – ewidencja VAT, deklaracje podatkowe oraz obsługa wysyłek e- deklaracji
 • Rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz dostawy towarów,
 • Rozliczanie importu oraz eksportu towarów i usług,
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych okresowych oraz za rok obrotowy
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
 • Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym

 

 

Nasza oferta